Komende thema’s

Wonderwaan heeft in 2018 als overkoepelend thema

De vier ruiters van de Apocalyps

 

Elf lange jaren heeft Wonderwaan gewacht op dit moment, maar eindelijk is het zo ver: de antichrist is aan de macht, in tal van verschillende gedaanten. Komt het einde twitterend nabij? Wonderwaan en zijn onversaagde schrijvers rijden mee met de ruiters van de Apocalyps en tekenen de meest inzichtrijke en visionaire openbaringen voor jullie op.

Het einde, of het nu leidt tot verdoemenis of tot verlossing, zal na deze Wonderwaans nooit meer hetzelfde zijn.

 

– – – – % – – – – % – – – –

 

Wonderwaan 45 verschijnt lente 2018, kopij-deadline 31 januari, en heeft als thema

De overwinnaar

“Ik zag een wit paard als teken van een valse vrede; en de ruiter die daarop zat had een boog, en hem is de kroon van de veroveraar gegeven.”

 

Sciencefiction is er bij uitstek in geslaagd om de gevolgen van maatschappelijke veranderingen tot leven te brengen. Boeken als “ The Handmaid’s Tale” (en hun verfilmingen) bereiken een groot publiek met vragen als “Wat doet de overwinnaar na zijn overwinning? En welke gevolgen heeft dat voor de verliezers?” Soms kunnen we zelfs slechts raden wie de overwinnaar is …

Stemmingmakers: “Bloodchild” door Octavia Butler en “The Man in the High Castle” door Philip K. Dick.

 

– – – – % – – – – % – – – –

 

Wonderwaan 46 verschijnt zomer 2018; kopij deadline 30 april, en heeft als thema

De oorlog

“Een ander paard was rood als het bloed op het slagveld; en de ruiter die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, zodat de mensen elkander zouden doden.”

 

Oorlog is één van de meest prominente thema’s van Amerikaanse SF uit het “gouden” pulptijdperk en daarna. Maar als sinds “The War of the Worlds” weten we dat het gevecht tussen stammen en volken zich niet louter tot enorme ruimtevloten hoeft te beperken. Wonderwaan verslaat de strijd, zichtbaar én onzichtbaar.

Stemmingmakers: “The Screwfly Solution” door James Tiptree Jr en “Use of Weapons” door Iain M. Banks.

 

– – – – % – – – – % – – – –

 

Wonderwaan 47 Verschijnt najaar2018; kopij deadline 31 juli, en heeft als thema

De honger

“Het derde paard was zo zwart als dorre velden zijn; en de ruiter die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand en bracht honger en bedrog.”

 

Nucleaire winter, genetische manipulatie, overbevolking, klimaatverandering… voedselschaarste lijkt een onafwendbaar deel van onze toekomst te worden. Natuurlijk zien we ook nu al dat de schaarste voor sommigen al veel eerder begint. Eet ik of eet jij? En wie bepaalt dat?

Stemmingmakers: “Make Room!Make Room!” door Harry Harrison en “The Windup Girl” door Paolo Bacigalupi.

 

– – – – % – – – – % – – – –

 

Wonderwaan 48 verschijnt eind 2018; kopij deadline 31 oktober, en heeft als thema

De Dood

“Het vierde paard was zo vaal als lijken zijn; en de ruiter die daarop zat was de dood, met de macht om te doden tot het vierde deel der aarde. En de hel volgde hem na.”

 

Met de apocalyps komt het Laatste Oordeel. Uiteraard is dit een thema met apocalyptische pracht en praal, maar de Dood is anders voor elk individu. Is jouw leven de moeite van het sterven waard? En wie beoordeelt dat?

Stemmingmakers: “The Sheep Look Up” door John Brunner en “Mariana” door Fritz Leiber.

 

Als de laatste ruiter verdwenenen is, bereikt Wonderwaan zijn 49e nummer (in 2019), met als thema:

leven na de dood

De dood is maar een stap, zegt onze verbeelding ons. Zijn er geen feniksen, die uit de as herboren verrijzen? Worden we niet gereïncarneerd, als muis of schildpad of verlicht wezen? KUnnen we ons anders niet uploaden en niet digitaal verder leven als wezens die niet langer beperkt worden door het vleselijk lichaam, of ons op tijd in een zwart gat storten? Zolang we tenminste niet als zombies rondschuivelen door verlaten winkelcentra.
Wonderwaan 49 neemt je mee naar de vele bouwsels die de fantastiek heeft neergezet voorbij het leven.
Kopijdeadline: 31 mei 2019